ادعیه و زیارات با صدای استاد موسوی قهار

 

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای سحر 4,468 0:19:02
2 دعای جوشن کبیر 16,767 1:11:30
3 دعای عهد 3,554 0:10:06
4 دعای سمات (لینک تصحیح شد) 3,100 0:17:36